Vattmyravallen – En bortglömd träningsidyll

av spauuken

vattmyravallen

I Jakobsberg, ett par mil nordväst om Stockholm, ligger Vattmyravallen. Idrottsanläggningen ligger i en grönt lummig miljö. Växtligheten börjar ta över. Det var länge sen någon idrottsaktivitet pågick här. Det börjar växa upp små träd ur tennisbanorna. Nätet är mögligt och hänger lite på sniskan.

Stengången till omklädningsrummen syns knappt. Gräset är vildvuxet och tistlarna börjar ta över. I flaggstången har inte en flagga vajat på flera år. I maj 2010 beslutade Järfällas kommunstyrelse om ett förslag till en detaljplan för Vattmyravallen, som skulle möjliggöra för bostadsbebyggelse. I tjänsteskrivelsen, daterad 2010-04-23, skriver kommunen att ”en omvandling av Vattmyravallens planer för fotboll och tennis m.m. ger möjlighet att skapa fler bostäder i ett attraktivt läge nära Jakobsbergs centrum, pendeltåg och bussar.”

Vattmyravallen utgörs till stor del av grusade bollplaner. I norr finns Vattmyraskolan med för- och grundskoleverksamhet och i sydost finns Nibbleskolan med grundskoleverksamhet. I öster avgränsar Hästskovägen området och i söder finns Janssons hage, en lummig idyll med gravar från forna tider.

Det första projektet som skulle komma att genomföras på Vattmyravallen var byggandet av Bovieran. Ett bostadskonceptet för personer över 55 år. Från det att tjänsteskrivelsen skickades in var det några vändor med överklaganden. En överklagan lämnades in för ett beslut som Länsstyrelsen fattat den 22 oktober 2013, men Mark- och miljödomstolen avslog den överklagan och 29 januari 2014 gick Bovieran ut med information.

Den 24 februari 2014 kablades nyheten ut. Detaljplanen för Bovieran i Järfälla hade vunnit laga kraft. Kort därpå, 15 mars 2014, startade försäljningen av lägenheterna. Det blev försäljningsrekord i Järfälla. Utanför HusmanHagbergs kontor på Vasaplatsen ringlade kön lång. Man kunde nästan tro att det var en konsert på gång, när man såg tälten på gatan. Ja, folk hade tältat mitt i Jakobsbergs centrum, för att säkra sin framtida bostad på Vattmyravallen. På 7h hade upplåtelseavtal tecknats för alla 48 lägenheter.

Från säljstarten dröjde det inte många månader fören arbetet på Vattmyravallen drog igång och saker och ting började hända. Byggstaket sattes upp och området började prepareras. Schaktarbeten utfördes. Stora gula och orange arbetsmaskiner rullade in på området.

Vattmyravallen är inte längre en bortglömd plats i Järfälla, där växtligheten har fått ta över. Även om bollplanerna, tennisplanen och själva idrottsanläggningen är bortglömd. Lämnad åt sitt öde. Antagligen snart jämnat med marken för att ge plats åt nya bostäder och en ny förskola.

vattmyravallen vattmyravallen vattmyravallen vattmyravallen vattmyravallen vattmyravallen vattmyravallen vattmyravallen