Mitt mål är att implementera IKT i min roll som vägledare

av spauuken

Nu när jag dragit igång mitt IKT-projekt har jag insett att ett av mina egna personliga mål är att implementera informations- och kommunikationsteknik i mitt egna arbete som studie- och yrkesvägledare.

I grundskolans läroplan (Lgr11) står det följande: ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.”

Som studie- och yrkesvägledare i grundskolan är jag en del av skolan och anser mig omfattas av ovanstående. Ett första steg för måluppfyllelse är att jag själv börjar arbeta med IKT i mitt arbete.

Det här ska bli spännande! Jag får se hur mycket jag hinner arbeta med IKT. Än så länge sker det bara på min fritid, men jag hoppas att jag i framtiden kan få in det mer i mitt uppdrag som studie- och yrkesvägledare!