Från blogg till föreläsning

av spauuken

image

Det startade med en blogg. Mitt lilla IKT-projekt. Projektet har fått helt andra proportioner när min studierektor nu bjudit in mig till att ha en kort föreläsning om informations- och kommunikationsteknik för studenter på Studie- och yrkesvägledarprogrammet. Spännande! Riktigt spännande! På onsdag river jag av min allra första föreläsning. Det har gått fort. Hade aldrig kunnat drömma om att jag skulle hålla mina egna föreläsningar om ett så otroligt spännande ämne! Ett ämne jag kommer lobba för enormt mycket, särskilt inom ramen för studie- och yrkesvägledning! IKT är verkligen något som saknas i dagens studie- och yrkesvägledarutbildning! I framtiden ser jag IKT som en egen del i kommunikationskursen. Det behöver uppmärksammas mer.

Men fatta vilken grej. Jag ska utbilda blivande studie- och yrkesvägledare i hur de kan använda informations- och kommunikationsteknik i sitt kommande arbete och hur de kan hitta och granska IKT på sin kommande praktikplats! Det här är stort. Det är en enorm personlig utveckling, för att inte tala om att mitt lilla, lilla ideella IKT-projekt fått helt andra proportioner än vad jag först kunde tänka mig!

Nu tänkte jag ninja på med min hemtenta i karriärvägledningsteorier. Kan knappt vänta tills jag får börja utforma min föreläsning dock…men först lite karriärvägledning!

© 2016 Spauuken