Medievärlden är på väg nedåt

av spauuken

  
Nåddes idag av beskedet att Norrbottens Media säger upp alla fotografer på Norrländska Socialdemokraten och Norrbottens-Kuriren. Det handlar om sex fotografer, men totalt sett handlar det om 18 tjänster, varav 13 är redaktionella. Man planerar att skrivande journalister även ska sköta fotografernas arbete, något som inte är helt ovanligt i dagens medievärld. 

Jag är dock kritisk till hur detta sköts. En multijournalist skapar man inte genom att sätta en kamera i handen på en skrivande journalist eller ett block i handen på en fotograf. En multijournalist har goda kunskaper i såväl skrivande journalistik som bildjournalistik. Även radio och film kan ingå i en multijournalists breda kunskapsområde. Inget ont om de skrivande journalisterna som nu ska åta sig fotografernas uppdrag också. De är säkert jätteduktiga, det jag reagerar på är att medievärlden idag anser att man kan upprätthålla samma goda bildkvalité utan bildjournalister och fotografer. Tråkig utveckling, men kanske nödvändig. Vad vet en liten fotograf som jag?